Zrelost za školu

 
KAKO VRTIĆ PODUPIRE RAZVOJ DJETETOVIH POTENCIJALA

• dijete uči čineći
• dijete uči u prirodnim situacijama
• dijete uči svim svojim osjetilima 
 

Poticajno okruženje je od velike važnosti u pružanju optimalnih uvjeta za razvoj djeteta.
Poticajno okruženje treba biti dinamično i treba polaziti od djeteta i njegovih interesa i treba neprestano stimulirati potencijale djeteta.
Okruženje podržava učenje i razvoj djeteta, prije svega, bogatom ponudom materijala koji djeci omogućuje prirodni put dobivanja informacija, konstruiranja znanja i rješavanje problema.
Okruženje za učenje odnosi se na kompletan organizacijski kontekst življenja i učenja djece, a ono je kvalitetnije što više promiče slobodu i samostalnost djeteta.
Prostor SDB ima nekoliko centara aktivnosti koji omogućuju interakciju s drugima ( najčešće kroz igru ) i u kojima mogu istraživati socijalne i fizičke aspekte njihovog svijeta.
Primjereni sadržaji i pristupi učenju i radu kao npr. pedagoški projekti,
kao i aktivnosti koje su u podjednakoj mjeri predstavljale izazov i napor, pomažu djeci u savladavanju vještina i znanja koje se traže u školi.

OVE PEDAGOŠKE GODINE PORADITI ĆEMO NA:

• socio-emocionalnoj zrelosti: samopuzdanje, pozitivna slika o sebi, planiranje i dogovor, suradnja, rješavanje problema,poštivanje pravila igre, kontrola emocija, komunikacijske vještine

• samostalnosti: briga o sebi,snalaženje u prometu, sloboda izbora, korištenje materijala, pospremanje materijala, radne navike

• vještinama fine motorike: koordiniranost pokreta šake i prstiju, baratanje alatom, mazanje i rezanje nožem, vezanje, rezanje škaricama

• grafomotoričkim vještinama: baratanje olovkom – crtanje, crtančica


• razumijevanju prostornih odnosa: gore, dolje, ispred, iza, orijentacija u odnosu na tijelo, prostor i papir

• razumijevanju vremenskih odnosa: jutro, podne, večer, sat

• predmatematičkim vještinama: mjerenje visine, težine, duljine, pojam skupa, količine

• predčitalačkim vještinama: analiza, sinteza, imenovanje riječi na zadani glas, prepoznavanje glasa na početku riječi, na kraju, u sredini

• govoru i rječniku: pravilno gramatičko izražavanje, opisivanje, prepričavanje, nove riječi

• komunikacijskim vještinama: nastup pred skupom, slušanje drugoga, postavljanje pitanja

• pažnji: usmjeravanje pažnje na zadatku 15-20 min.Igre koje još provodimo u grupi:

- rima, suprotnosti, ritam
- igre glasovima, na slovo
- čitanje, slušanje, prepričavanje
- sliko priče
- zagonetke, recitacije, pjesme
- matematičke igre – zbrajanje, oduzimanje
- izrezivanje sličica i slova iz časopisa
- što nedostaje, što je promjenilo mjesto

Sve te igre djeca se kod kuće mogu igrati s roditeljima.


Pomozimo djeci razviti potencijale i budimo im oslonac i podrška.


Ispiši stranicu