Programi

Posebni cjelodnevni programi:
 

 • Rano učenje engleskog jezika
   
 • Sportski program
   
 • Montessori program - jaslice
   
 • Montessori program - vrtić
   


Cijene programa za ped. godinu 2023./2024.

 Ispiši stranicu