Program katoličkog vjerskog odgoja

Kraći program Katoličkog vjerskog odgoja

Program Katoličkog vjerskog odgoja u Dječjem vrtiću Vrbik provodi se od 1994. godine. Obuhvaća rad s djecom u godini pred polazak u osnovnu školu i u njega se uključuju djeca čiji roditelji izraze potrebu za tim sadržajima. Provodi se dva puta tjedno po 30 minuta. Program vodi odgojiteljica u vjeri, Mirna Rosandić, koja je završila program Teološko-katehetskog doškolovanja za vjerski odgoj djece predškolske dobi na Katehetskom institutu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osnovni ciljevi programa su:

  • pomoć u razvoju vjerničke i ljudske osobnosti,
  • oblikovati i njegovati svijet vrednota, te
  • podrška u razvoju dispoziciono naglašenih sposobnosti, duhovnih elemenata osobnosti, te razvoj sposobnosti čuđenja i divljenja.

 

Osnovne zadaće:

  • razvijati pozitivan odnos prema sebi, drugima i svemu što nas okružuje,
  • razvijati i poticati pozitivne dispozicione sposobnosti,
  • stvarati uvjete i pomagati djetetu da zadovoljava svoje osnovne potrebe: ljubav, zabava, sloboda i moć.

Ispiši stranicu