Korištenje prostora vrtića (zakup)

 

Kako biste aplicirali za korištenje prostora vrtića trebate podnijeti vrtiću molbu.

Uz molbu se prilaže ovjereni izvadak iz Registra udruga ili Sudskog registra ili Obrtnog registra. Ukoliko provodite kraći program za djecu, potrebno je priložiti i dodatnu dokumentaciju.

U molbi je potrebno navesti: lokaciju na kojoj želite koristiti prostor, točne termine korištenja prostora vrtića (dan u tjednu i vrijeme/sati), datume (od kad do kad bi trajalo korištenje prostora), te svrhu u koju želite koristiti prostor.
 
Nakon podnošenja molbe, Upravno vijeće vrtića na idućoj planiranoj sjednici donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju molbe, a ukoliko Vaša molba bude prihvaćena, šalje se na suglasnost u Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade. Tek po dobivanju suglasnosti Gradskog ureda možemo s Vama sklopiti ugovor o korištenju prostora.
 
Korisnik prostora obvezan je platiti naknadu vrtiću za ugovorene dane u tjednu, u utvrđenom iznosu, bez obzira na to je li ugovorne termine koristio ili nije. Korisnik prostora nije obvezan platiti naknadu Vrtiću samo u slučaju ako prostor nije koristio zbog državnih praznika i blagdana u Republici Hrvatskoj, kada Vrtić ne radi.
 
Naknada za korštenje prostora za pedagošku godinu 2023./2024. iznosi:

 

  • programi za djecu predškolskog uzrasta: 10,62 € (80,00 kn) / sat (45 min)

  • programi za odrasle: 15,93 € (120,00 kn) / sat (60 min)Naše lokacije su: centralni objekt Vrbik (Šetalište Jurija Gagarina 10), područni objekt Poljane (Fausta Vrančića 9), područni objekt Cvjetno (Prisavlje 4).
 Ispiši stranicu