Državna smotra projekata iz područja odgoja i obrazovanjaDRŽAVNA SMOTRA PROJEKATA IZ PODRUČJA ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA LJUDSKA PRAVA I DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO – PODRUČJE RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
ZADAR, svibanj 2019.
 

 

Naziv projekta: OSVAJANJE NEOVISNOSTI I PRAVA DJETETA NA SUDJELOVANJE
Tematsko područje/područja:  Građanski odgoj; Odgoj prema miru
Tko je uključen u projekt: odgojno obrazovna Montessori skupina djece u dobi od 3. godine do polaska u osnovnu školu, odgojiteljice: Pavica Krolo Henč, Ivana Rukavina, Tanja Samardžić
Ostali sudionici uključeni u projekt: ravnateljica, stručna suradnica - pedagoginja, roditelji, tehničko osoblje

OPIS PROJEKTA

Ciljevi projekta:             
da djeca znaju da imaju pravo: odgovorno donositi odluke, da postoji dokument koji štiti njihova prava,
da budu sposobna: odlučivati o stvarima važnim za  njihov dnevni život u vrtiću/skupini,
da budu/djeluju: neovisni/odgovorni članovi zajednice

Poticaj za izbor i provođenje projekta:
1.   Vrijednosti Montessori kurikuluma: Osvajanje djetetove neovisnosti kao vrijednost po sebi, Odgoj prema miru,
2.   Konvencija o pravima djeteta

Opis aktivnosti projekta:
Temeljno načelo za provedbu ovog obrazovnog procesa je odgoj prema miru u pedagogiji Marije Montessori. Odgoj za mir proizlazi iz djeteta koji u sebi nosi snagu (potencijale) da svijet ispuni mirom. Stoga je vrlo važno posebnu pažnju posvetiti pripremljenoj okolini u kojoj dijete boravi. Tek u  takvoj okolini dijete dobiva odgovore za svoje prirodne potrebe rasta i razvoja, primjerice kroz slobodu izbora pribora i mjesta za rad, gdje su izvorno pravo na razvoj i pravo na izbor nedjeljivi,   zatim kroz sudjelovanje u aktivnostima brige o sebi i okolini kroz koje dijete osvaja neovisnost,  uči se odgovornosti, postaje  samostalno i razvija autonomiju.

Komunikacija i premošćivanje konflikata odvija se razgovorom za stolom mira. Prema Montessori konkretan mir postiže se kroz konkretni rad i odnose. Naglašena je važnost uspješne suradnje djeteta i odraslih što dovodi do subjektivnog osjećaja pozitivnog iskustva stoga nema potrebe za nagradom niti kaznom. To je aktivan mir koji se polako gradi iz dana u dan pod sloganom Pomozi mi da to učinim sam.

Također je važno vidjeti dijete kao graditelja čovjeka. Dijete je bogato osjetilima i radi svim potencijalima da postane sudionik i aktivan član društva – Građanin Svijeta. Kada se brinemo za dijete brinemo se i za razvoj čovječanstva. Na temelju toga u vrtiću treba omogućiti rad u mješovitim skupinama koje su same po sebi inkluzivne te nose odgojno-obrazovni potencijal u smjeru razvoja socijalnih i građanskih kompetencija  za koegzistenciju različitosti. 

OSTVARENI REZULTATI
U odnosu na djecu: znati zauzeti se za vlastita prava i prava vršnjaka, biti odgovoran, surađivati, cijeniti druge i drugačije.          
U odnosu na ostale:  doprinos oblikovanju kulture vrtića: uključenost tzv. drugih odraslih u život skupine, veća uključenost djece u aktivnostima brige o sebi i okolini. 
 


Ispiši stranicu