1. Međunarodna umjetničko-znanstvena konferencija


1. Međunarodna umjetničko-znanstvena konferencija
Hrvatska, Zagreb, 7.3.-9.3.2019.Dječji vrtić „Vrbik“, Zagreb
Šetalište Jurija Gagarina 10

Ljiljana Krulik
Katica Kuljašević
 
 
Naziv rada: Metoda umjetničkog transfera u radu s djecom rane i predškolske dobi

Sažetak:
 

Rad sadržava prikaz višegodišnje primjene metode umjetničkog (estetskog) transfera u radu s tro-, četvero, peto- i šestogodišnjacima iz odgojno-obrazovne skupine „Strawberries“ Dječjeg vrtića „Vrbik“ i odgovara na neka pitanja vezana za doživljajno učenje i učenje činjenjem u ranoj dobi.

Rane godine i metoda umjetničkog transfera?

Literatura govori da u svojim ranim godinama djeca imaju urođenu sposobnost podešavanja (ugađanja) svojih senzornih aparata koja im pomaže da konstruiraju model svijeta temeljem iskustava iz prve ruke (Bruner, 2000), da radosno, neumorno i bez predrasuda integriraju okolinu u sebe, maksimalnom perfekcijom i maksimalnom lakoćom (Montessori, 2003), te da imaju sposobnost putem stotinu jezika priopćiti svijetu kako ga ona vide (Malaguzzi, 1993).  Tako gledajući, djeca bivaju istinski uključena u tijek izgradnje smisla svijeta, stalni proces konstruiranja znanja, identiteta i vrijednosti (Dahlberg i Moss u: Rinaldi, 2006).

Naša iskustva primjene umjetničkog transfera govore da u komunikaciji s umjetničkim djelom djeca rane i predškolske dobi pokazuju intenzivnu usmjerenost ispunjenu strašću i oduševljenjem. Vidjeli smo da djeca ulaze u procese tek kada im je jasan smisao i kada vlastitim poduhvatima mogu pridati individualno značenje. Tu doživljajnu dimenziju, kao i obilje prilika za istraživalačko učenje i stvaralačka ponašanja djece, nalazimo i u didaktičkom modelu pedagoškog projekta, što čini da metoda umjetničkog transfera i pedagoški projekt u pedagoškoj praksi često idu ruku pod ruku.  

 
Ključne riječi: metoda umjetničkog transfera, pedagoški projekt, učenje djeteta.
 
 


Ispiši stranicu