Olakšice


OBAVIJEST  RODITELJIMA 

 
OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICU
u plaćanju cijene redovitog programa predškolskog odgoja
za 2021. godinu
 

 

Sudjelovanje roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba u cijeni redovnog programa utvrđuje se primjenom utvrđenih kriterija i mjerila, ovisno o ostvarenom prosječnom mjesečnom prihodu po članu zajedničkog kućanstva u 2020. godini, te drugim činjenicama, u skladu s Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 6/11, 19/11 i 15/12).
 
Roditelji/skrbnici se mogu koristiti samo jednom olakšicom koja je za njih najpovoljnija.
 
Pravo na olakšice utvrđuju predškolske ustanove na temelju dokumentacije koju dostavljaju roditelji/skrbnici.
 
Dokumentacija se dostavlja računovodstvu isključivo na e-mail adresu: maja.durevic@vrtic-vrbik.hr  ili andrea.simir@vrtic-vrbik.hr . Kontakt broj za eventualne upite je 01/6199-541.
 
Popunjeni Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu, zajedno s obrascima, roditelji/skrbnici su dužni dostaviti najkasnije 26.2.2021.  

Spomenute obrasce možete preuzeti OVDJE.

 
Dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na olakšicu roditelji/skrbnici su dužni dostaviti najkasnije 26.3.2021.
 
Roditelji/skrbnici koji ne dostave svu potrebnu dokumentaciju za utvrđivanje prava na olakšicu, plaćaju najviši iznos sudjelovanja određen prihodovnim cenzusom.
 

Ova obavijest odnosi se na sve roditelje/skrbnike djece upisane u Dječji vrtić Vrbik, a objavljena je u svim odgojno-obrazovnim skupinama i na web stranici Vrtića.

 Objavljeno: 27.1.2021. 

 


Ispiši stranicu