STRUČNO-RAZVOJNI CENTAR


Na temelju članka 18. Stavka 1. Pravilnika o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima ( Narodne novine , broj 46/2004.), a u svezi s člankom 33. stavkom 2. Zakona o predškolskom odgoju I obrazovanju ( Narodne novine, broj 10/1997., 107/2007. I 94/2013.) i na zahtjev Dječjeg vrtića “Vrbik” u Zagrebu, ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je Rješenje , kojim se Dječji vrtić “Vrbik” imenuje:  
„Stručno-razvojnim  centrom  za unapređivanje stručnog rada u području predškolskog odgoja i obrazovanja i stručnog usavršavanja stručnih djelatnika prema pedagoškoj koncepciji Marije Montessori“.
U dosadašnjoj našoj praksi, a usmjereno cjeloživotnom učenju i u suradnji sa drugim predškolskim ustanovama i stručnjacima, pokazala se potreba za stručnim usavršavanjem odgojitelja u Montessori programu sa temama koje su vezane uz samu metodu i princip rada. Potrebe suvremene odgojno-obrazovne prakse u porastu su i usmjeravaju se ka, pedagogiji pomažućim znanostima, neuroznanosti, sociologiji, antropologiji, lingvistici i dr.
Smatramo da djelovanjem u sklopu rada Razvojnog centra možemo pridonijeti proširivanju obuhvata odgojitelja i stručnih suradnika na stručnim skupovima u organizaciji AZOO, jer promovirani stručni radnici – mentori i savjetnici (odgojitelji i stručni suradnici), godinama razvijaju kvalitetnu odgojno-obrazovnu praksu u Montessori skupinama i izvan njih.
 
1. USTROJSTVO RADA

 

Predavači i suradnici na predavanjima iz DV “Vrbik“ (rad u grupama,  vođenje vježbi s priborom, mentorsko-konzultativni rad s polaznicima i simultano prevođenje):

· Davorka Crnković, defektolog, Montessori, AMI- diploma,
· Karmen Jurić, ravnateljica, defektolog-mentor, Montessori, AMI- diploma,
· Pavica Krolo Henč, odgojitelj-mentor, Montessori AMI-diploma,
· Irena Plicka, pedagog, Montessori AMI diploma,
· Đurđica Ivezić, odgojitelj-mentor, završeno stručno usavršavanje iz Montessori pedagogije za rad s djecom od 1. života do polaska u školu RC DV Srčeko
· Ivana Rukavina, završeno stručno usavršavanje iz Montessori pedagogije za rad s djecom od treće god. života do polaska u osnovnu školu, SRC DV Vrbik
· Tanja Samardžić, završeno stručno usavršavanje iz Montessori pedagogije za rad s djecom od 1. – 3. god. života i od treće god. života do polaska u osnovnu školu, SRC DV Vrbik
· Emilija Vardić, završeno stručno usavršavanje iz Montessori pedagogije za rad s djecom od 1. – 3. god. života, SRC DV Vrbik
· Martina Vlahović, završeno stručno usavršavanje iz Montessori pedagogije za rad s djecom od treće god. života do polaska u osnovnu školu, SRC DV Vrbik

 

 
2. MATERIJALNI UVJETI

Uvjeti i organizacija rada preduvjet su provedbe programa. Oni podrazumijevaju kompetentan odgojno-obrazovni kadar, program primjeren i opremljen prostor.
Program Stručno-razvojnog centra ostvarivao se u prostorijama područnog objekta Cvjetno - Prisavlje 4, objekta Poljane - F. Vrančića 9, i to u dvorani za plenarna predavanja (opremljeno materijalno-tehničkom opremom i pomagalima) i radionice u prostorima Montessori odgojno-obrazovnih skupina gdje se provode iskustvene radionice i  praktične vježbe za polaznike.

 

Područni objekt Poljane, Fausta Vrančića 9:

                   Područni objekt Cvjetno, Prisavlje 4:

                     


 

3. PROGRAM RADA

Program rada Stručno-razvojnog centra ostvarivat  će  kroz seminare, radionice, predavanja, hospitacije i konzultacije, okrugle stolove i kroz izdavačku djelatnost. Polaznici stručnog usavršavanja biti će odgojitelji i stručni suradnici predškolskih ustanova.
Predavanja će se odvijati  jednom mjesečno, kroz dva dana (petak i subota), a način provedbe bit će usklađen s različitim oblicima učenja te će se odvijati kroz:

 • plenarna predavanja,
 • čitanja i bibliografska istraživanja,
 • projekcije,
 • rad u grupama,
 • opservacije i
 • vježbe.


 

PLAN AKIVNOSTI I SADRŽAJI RADA:


 

 1. Stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika iz područja Montessori pedagogije za rad s djecom od 1. - 3. godine života

Stručno usavršavanje za odgojitelje  i stručne suradnike  za djecu u  dobi od 1. do 3. god. organizirani su u 250 sati na sljedeći način:
 

 • 150 sati teorijskih predavanja iz područja: pedagogije, psihologije, metodike i didaktike Montessori (od toga 6/8 sati su  provjere i ispiti),

 • 50 sati praktičnih vježbi,

 • 50 sati opservacija,

 • završni ispit za polaznike.

   

 1. Stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika iz područja Montessori pedagogije za rad s djecom od 3. god života do polaska u školu

Stručno usavršavanje za odgojitelje i stručne suradnike za djecu u  dobi od 3. god. do polaska u školu  rganizirani su u 500 sati na sljedeći način:
 

 • 500 sati teorijskih predavanja iz područja: pedagogije, psihologije, metodike i didaktike Montessori (od toga 6/8 sati su  provjere i ispiti),

 • 100 sati praktičnih vježbi,

 • 50 sati opservacija,

 • 100 sati hospitacija

 • završni ispit za polaznike.


Tijekom usavršavanja polaznici će biti  u obvezi pripremiti dokumentaciju u kojoj opisuju tijek svog stručnog usavršavanja s uputama o pojedinačnom Montessori priboru s ciljevima i načinom prezentacije djetetu (album) i izraditi didaktički pribor koji će na ispitu prikazati.
Obveza polaznika bit će:
 

 • pripremiti dokumentaciju u kojoj opisuju tijek svog stručnog usavršavanja s uputama o pojedinačnom Montessori priboru s ciljevima i načinom prezentacije djetetu (album)

 •  izraditi didaktički pribor koji će na ispitu prikazati.

 • napisati 4 eseja (Upijajući um, Razdoblja posebne osjetljivosti, Koncentracija i Filozofija pokreta  kao i završni esej s temom po vlastitom izboru)

 • izraditi Lentu razvoja, te Albume s metodičkim prikazom rada s priborom, prema razvojnim područjima.Prostor za održavanje edukacija:

4. VREDNOVANJE  

Vrednovanje provedbe programa stručnog usavršavanja radit ćemo putem evaluacijskih lista. Koristit ćemo  ih za poboljšanje organizacije i održavanje  kvalitete stručnog usavršavanja. Analizom lista, polaznici će ocijeniti predavače i organizaciju.


5. STRUČNE POSJETE

Tijekom stručnog usavršavanja polaznici će imati priliku ići u stručni posjet Montessori vrtićima u Munchenu. Posjetiti ćemo „Kinderzentrum Munchen“ i dva privatna Montessori vrtića, te Frobelov vrtić. Posjet nije uračunat u cijenu stručnog usavršavanja.


 
 

Dobivene potvrde o položenom ispitu omogućuju polaznicima verifikaciju Montessori programa pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja te ustroj Montessori programa u svojim ustanovama.


Verifikacija Ministarstva za stručno-razvojni centar.
 

 

 

 


Ispiši stranicu