Natječaji

Natječaji za radna mjesta u Dječjem vrtiću Vrbik
 


Molimo kandidate da dokumentaciju dostavljaju isključivo na način opisan u tekstu natječaja.

Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka pribavlja se putem sustava e-Građani, a uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka i potvrda Hrvatskog zavoda za socijalni rad - neposredno kod nadležnih institucija: Prekršajni postupak / Hrv. zavod za socijalni rad

Kandidati se obavještavaju da se njihovi osobni podaci, nakon prijave na natječaj, obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka, a u skladu sa važećim propisima u RH koji uređuju zaštitu osobnih podataka i u skladu s propisima koji uređuju provedbu natječajnog postupka (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju).

Naziv radnog mjesta Obavijest o rezultatima natječaja   Rok za prijavu

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice
 
/ 10.1.- 25.1.2024.

Odgojitelj, neodređeno vrijeme 
 
Obavijest 16.1.-24.1.2024.

Odgojitelj, određeno vrijeme 
 
Obavijest 16.1.-24.1.2024.

Domar-vozač, određeno vrijeme 
 
Obavijest 16.1.-24.1.2024.

Admin.-računovodstveni djelatnik, određeno vrijeme 
 
Obavijest 16.1.-24.1.2024.

Pedagog, neodređeno vrijeme
 
Obavijest 19.2.-27.2.2024.

Spremačica, neodređeno vrijeme
 
Obavijest 19.2.-27.2.2024.

Odgojitelji, određeno vrijeme
 
Obavijest 20.3.-28.3.2024.

Odgojitelj, neodređeno vrijeme
 
Obavijest 20.3.-28.3.2024.

Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju, određeno vrijeme
 
Obavijest 20.3.-28.3.2024.

Spremačica, određeno vrijeme
 
  11.4.-19.4.2024.

Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju, određeno vrijeme
 
  11.4.-19.4.2024.
 
Ispiši stranicu