Javna i jednostavna nabava

Na temelju članka 75.-80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) obavještavamo da članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Vrbik", niti s njima povezane osobe ne obavljaju upravljačke poslove niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Dječji vrtić "Vrbik" kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. navedenog Zakona.

Ovu izjavu dali su:

  • Mirjana Rogić, član Upravnog vijeća, predstavnik Odgojiteljskog vijeća
  • Dubravka Canjko, član Upravnog vijeća, predstavnik Osnivača
  • Tatjana Grgas, član Upravnog vijeća, predstavnik Osnivača 
  • Hano Uzeirbegović, član Upravnog vijeća, predstavnik Osnivača
  • Silvija Vrgoč, član Upravnog vijeća, predstavnik roditelja
  • Davorka Crnković, ravnateljica VrtićaIspiši stranicu