Olakšice


OBAVIJEST  RODITELJIMA 

 
OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICU
u plaćanju cijene redovitog programa predškolskog odgoja
za 2022. godinu
 

Sudjelovanje roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba, odnosno s odobrenim stalnim boravkom stranaca i prijavljenim prebivalištem, te odobrenim statusom azilanta na području Grada Zagreba, u cijeni redovnog programa utvrđuje se primjenom utvrđenih kriterija i mjerila, ovisno o ostvarenom prosječnom mjesečnom prihodu po članu zajedničkog kućanstva u 2021. godini, te drugim činjenicama, u skladu s Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 6/11, 19/11 i 15/12).

Roditelji/skrbnici se mogu koristiti samo jednom olakšicom koja je za njih najpovoljnija.
 
Pravo na olakšice utvrđuju predškolske ustanove na temelju dokumentacije koju dostavljaju roditelji/skrbnici.
 
Dokumentacija se dostavlja računovodstvu Vrtića na e-mail adresu: maja.durevic@vrtic-vrbik.hr .Kontakt broj za eventualne upite je 01/6199-541.
 
Popunjeni Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu, zajedno s obrascima, roditelji/skrbnici su dužni dostaviti predškolskoj ustanovi najkasnije 28.2.2022.  Spomenute obrasce možete preuzeti u centralnom objektu Vrtića ili na web stranici vrtića (pod UPISI / ISPISI -  OLAKŠICE).
 
Dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na olakšicu roditelji/skrbnici su dužni dostaviti najkasnije 28.3.2022.
 
Roditelji/skrbnici koji ne dostave Zahtjev za ostvarivanjem prava na olakšicu zajedno s priloženim obrascima (Izjava o čl. zajedničkog kućanstva i Izjava o prihodima zajedničkog kućanstva) – plaćaju ekonomsku cijenu za redoviti program.
 
Roditelji/skrbnici koji dostave gore navedene obrasce, a ne dostave dokaze o ispunjavanju uvjeta na temelju kojih se može utvrditi iznos sudjelovanja – plaćaju najviši iznos sudjelovanja određen prihodovnim cenzusom.
 
Ova obavijest odnosi se na sve roditelje/skrbnike djece upisane u Dječji vrtić Vrbik. 

 
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2022. - možete pronaći OVDJE. Ekonomska cijena vrtića utvrđena je točkom 3.2.1. i iznosi 1.900,00 kuna mjesečno.


Obavijest Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade: Ovdje.


Obrasci za dostavu do 28.2.2022.: Ovdje.


 Iz Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju (...) za 2022. godinu: 
Sukladno Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga, sudjelovanje roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba, odnosno odobrenim stalnim boravkom stranaca i prijavljenim prebivalištem te odobrenim statusom azilanata na području Grada Zagreba u ekonomskoj cijeni redovitih programa utvrđuje se kako slijedi:

 

PRIHODOVNI CENZUS MJESEČNI IZNOS SUDJELOVANJA RODITELJA/SKRBNIKA U CIJENI REDOVITOG PROGRAMA
10-SATNI POLUDNEVNI
1. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 4.501,00 kn i više 600,00 kn 390,00 kn
2. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 3.501,00 do 4.500,00 kn 450,00 kn 292,50 kn
3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 2.501,00 do 3.500,00 kn 300,00 kn 195,00 kn
4. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) do 2.500,00 kn 150,00 kn 97,50 kn

Objavljeno: 28.1.2022. 

 


Ispiši stranicu