Olakšice 2023.OBAVIJEST ZA RODITELJE NOVOUPISANE DJECE (od rujna 2023.)
 

OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICU
u plaćanju cijene redovitog programa predškolskog odgoja za 2023. godinu
 

Sudjelovanje roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba, odnosno s odobrenim stalnim boravkom stranaca i prijavljenim prebivalištem, te odobrenim statusom azilanta na području Grada Zagreba, u ekonomskoj cijeni redovnog programa utvrđuje se primjenom utvrđenih kriterija i mjerila, ovisno o ostvarenom prosječnom mjesečnom prihodu po članu zajedničkog kućanstva u 2022. godini, te drugim činjenicama, u skladu s Odlukom o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb od roditelja/skrbnika – korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 15/2023).

Roditelji/skrbnici se mogu koristiti samo jednom olakšicom koja je za njih najpovoljnija.
 
Pravo na olakšice utvrđuju predškolske ustanove na temelju dokumentacije koju dostavljaju roditelji/skrbnici.
 
Dokumentacija se dostavlja računovodstvu Vrtića na e-mail adresu: vrtic-vrbik@zagreb.hr ili nedi.saletic@vrtic-vrbik.hr. Kontakt broj za eventualne upite je 01/6199-541.
 
Popunjeni i potpisani Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu, zajedno s popratnim obrascima i dokazima o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na olakšicu,
 roditelji/skrbnici su dužni dostaviti predškolskoj ustanovi najkasnije 20.9.2023.  
 
Spomenute obrasce možete preuzeti u centralnom objektu Vrtića ili niže u tekstu (putem poveznice). Molimo Vas da popunite sve podatke u obrascima.
  
Roditelji/skrbnici koji 
ne dostave Zahtjev za ostvarivanjem prava na olakšicu zajedno s priloženim obrascima (Izjava o čl. zajedničkog kućanstva i Izjava o prihodima zajedničkog kućanstva) – plaćaju ekonomsku cijenu za redoviti program.
 
Roditelji/skrbnici koji dostave gore navedene obrasce, a 
ne dostave dokaze o ispunjavanju uvjeta na temelju kojih se može utvrditi iznos sudjelovanja – plaćaju najviši iznos sudjelovanja određen prihodovnim cenzusom.
 
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2023. - možete pronaći OVDJE. Ekonomska cijena vrtića utvrđena je točkom 3.2.1. i iznosi 252,17 € mjesečno.


Obrasce možete pronaći OVDJE.


Ova obavijest odnosi se samo na roditelje/skrbnike novoupisane djece od rujna 2023.g. 

Iz Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju (...) za 2023. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 39/22, 24/23), točka 3.2.1.: 
 

PRIHODOVNI CENZUS MJESEČNI IZNOS SUDJELOVANJA RODITELJA/SKRBNIKA U CIJENI REDOVITOG PROGRAMA
10-SATNI POLUDNEVNI

1. prosječni mjesečni dohodak po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini) od 650,01 eura i više

79,63 eura (600,00 kn)

51,76 eura (390,00 kn)

2. prosječni mjesečni dohodak po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini) od 500,01 eura do 650,00 eura

59,73 eura (450,00 kn)

38,82 eura (292,50 kn)

3. prosječni mjesečni dohodak po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini) od 360,01 eura do 500,00 eura

39,82 eura (300,00 kn)

25,88 eura (195,00 kn)

4. prosječni mjesečni dohodak po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini) do 360,00 eura

19,91 eura (150,00 kn)

12,94 eura (97,50 kn)

Objavljeno: 24.8.2023.
 


Ispiši stranicu