Olakšice 2023.

 

OBAVIJEST  RODITELJIMA 

 PODSJETNIK NA OBVEZU DOSTAVE DOKUMENTACIJE - VAŽNO!


Poštovani,
 

Budući da je rok za dostavu dokumentacije za izračun cijene Vrtića za 2023.g. do 24.03.2023. objavljujemo podsjetnik za dostavu istih.
 
Roditelji/skrbnici djece s prebivalištem na području Grada Zagreba koji ne dostave Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu-sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja s priloženom Izjavom o članovima zajedničkog kućanstva za 2022. godinu i Izjavom o prihodima zajedničkog kućanstva za 2022.godinu, plaćaju ekonomsku cijenu za redoviti program (252,18 €).
 
 
Roditelji/skrbnici djece s prebivalištem na području Grada Zagreba koji dostave Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu-sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja s priloženim izjavama, a ne dostave dokaze o ispunjavanju uvjeta na temelju kojih se može utvrditi iznos sudjelovanja prema navedenim kriterijima plaćaju najviši iznos sudjelovanja određen prema prihodovnom cenzusu (79,63 €).

 
 
U Zagrebu, 17.03.2023.
 
 
Računovodstvo DV Vrbik

 

_________________________________________________


OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICU
u plaćanju cijene redovitog programa predškolskog odgoja za 2023. godinu
 

Sudjelovanje roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba, odnosno s odobrenim stalnim boravkom stranaca i prijavljenim prebivalištem, te odobrenim statusom azilanta na području Grada Zagreba, u ekonomskoj cijeni redovnog programa utvrđuje se primjenom utvrđenih kriterija i mjerila, ovisno o ostvarenom prosječnom mjesečnom prihodu po članu zajedničkog kućanstva u 2022. godini, te drugim činjenicama, u skladu s Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 6/11, 19/11 i 15/12).

Roditelji/skrbnici se mogu koristiti samo jednom olakšicom koja je za njih najpovoljnija.
 
Pravo na olakšice utvrđuju predškolske ustanove na temelju dokumentacije koju dostavljaju roditelji/skrbnici.
 
Dokumentacija se dostavlja računovodstvu Vrtića na e-mail adresu: maja.durevic@vrtic-vrbik.hr ili nedi.saletic@vrtic-vrbik.hr. Kontakt broj za eventualne upite je 01/6199-541.
 
Popunjeni Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu, zajedno s popratnim obrascima, roditelji/skrbnici su dužni dostaviti predškolskoj ustanovi najkasnije 28.2.2023.  Spomenute obrasce možete preuzeti u centralnom objektu Vrtića ili niže u tekstu.
 
Dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na olakšicu roditelji/skrbnici su dužni dostaviti najkasnije 24.3.2023.
 
Roditelji/skrbnici koji ne dostave Zahtjev za ostvarivanjem prava na olakšicu zajedno s priloženim obrascima (Izjava o čl. zajedničkog kućanstva i Izjava o prihodima zajedničkog kućanstva) – plaćaju ekonomsku cijenu za redoviti program.
 
Roditelji/skrbnici koji dostave gore navedene obrasce, a ne dostave dokaze o ispunjavanju uvjeta na temelju kojih se može utvrditi iznos sudjelovanja – plaćaju najviši iznos sudjelovanja određen prihodovnim cenzusom.
 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2023. - možete pronaći OVDJE. Ekonomska cijena vrtića utvrđena je točkom 3.2.1. i iznosi 252,17 € mjesečno.Obavijest Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade: OVDJE.


Obrasci za dostavu do 28.2.2023.: OVDJE. 

Ljubazno molimo roditelje, ukoliko su u mogućnosti i imaju svu potrebnu dokumentaciju, da pošalju i obrasce i priloge (dokaze) do 28.2.2023.
Ova obavijest odnosi se na sve roditelje/skrbnike djece upisane u Dječji vrtić Vrbik. 

Iz Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju (...) za 2023. godinu: 
 

PRIHODOVNI CENZUS MJESEČNI IZNOS SUDJELOVANJA RODITELJA/SKRBNIKA U CIJENI REDOVITOG PROGRAMA
10-SATNI POLUDNEVNI
1. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 597,39 eura i više 79,63 eura 51,76 eura
2. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 464,66 eura do 597,25 eura 59,73 eura 38,82 eura
3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 331,94 eura do 464,53 eura 39,82 eura 25,88 eura
4. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) do 331,81 eura 19,91 eura 12,94 eura
Objavljeno: 13.2.2023. 

 


Ispiši stranicu